Θεόδωρος Α. Μεϊμάρης4 προϊόντα

  1. Η αναδιοργάνωσις του Αλεξανδρινού Θρόνου επί Μελετίου Μεταξάκη (1926-1935), Εκ του διπλωματικού αρχειακού υλικού του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και του Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου
  2. Εθνικός προσδιορισμός και αιτούμενα στο Ελλαδικό κράτος, Τα καθ' ευατόν Νικάνδρου Ζαννουβίου και η εποχή του (1828-1888)
  3. The Holy and Great Council of the Orthodox Church & the Ecumenical Movement
    Βιβλία Θρησκείας & Μεταφυσικής

    The Holy and Great Council of the Orthodox Church & the Ecumenical Movement

    από20,00 € σε 6 καταστήματα
  4. Η εκλογή και η αναγνώρισις του Μελέτιου Μεταξάκη ως Πατριάρχου Αλεξανδρείας, Μέσα από το διπλωματικό αρχειακό υλικό του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και του Foreign Office του Ηνωμένου Βασιλείου