Τάσος Κ. Μπίρης

2 προϊόντα
  1. Αρχιτεκτονικές και μουσικές συμπορεύσεις, Η αντίστιξη ως εργαλείο μουσικής και αρχιτεκτονικής σύνθεσης
  2. Αρχιτεκτονικής σημάδια και διδάγματα, Στο ίχνος της συνθετικής δομής