Τάσος Κ. Μπίρης

2 προϊόντα
  1. Εν πτήσει: Συνομιλίες για την αρχιτεκτονική, Με τον Τάκη Κουμπή
  2. Η σημασία της λεπτομέρειας, Κυριάκος, Αντέλα Κυριακίδη και συνεργάτες, αρχιτέκτονες