Τάσος Κ. Μπίρης

2 προϊόντα
  1. Αχαρτογράφητα ρεύματα, Μια συζήτηση για την Αρχιτεκτονική, τη διδασκαλία της και το δίπολο Μοντέρνου-Μεταμοντέρνου στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, 1974-2000
  2. Εν πτήσει: Συνομιλίες για την αρχιτεκτονική, Με τον Τάκη Κουμπή