Γεώργιος Γέρμανος(3 προϊόντα)

  1. Κυβερνοέγκλημα, Πρόληψη. Διερεύνηση. Αντιμετώπιση
  2. Νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματικότητα
  3. Cyber Safety, Μικρός οδηγός διαδικτυακής ασφάλειας