Σούλα Μαρινούδη

2 προϊόντα
  1. Η ζωή χωρίς εμένα, Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων
  2. Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση