Σούλα Μαρινούδη

2 προϊόντα
  1. Φύλο, κράτος πρόνοιας και ανθεκτικότητα στην κρίση
  2. Η ζωή χωρίς εμένα, Έμφυλα υποκείμενα εντός και εκτός των κινηματικών χώρων