Γιώργος Κ. Βαγενάς

2 προϊόντα
  1. Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη, Με παραδείγματα στο SPSS
  2. Στατιστικές εφαρμογές στην αθλητική επιστήμη, Με παραδείγματα στο SPSS