Ιωάννης Πασχάλης2 προϊόντα

  1. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία