Βενετία Αποστολίδου

4 προϊόντα
  1. Η Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο
  2. Τραύμα και μνήμη, Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
  3. Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981
  4. Σύγχρονη εφηβική λογοτεχνία, Από την ποιητική της εφηβείας στην αναζήτηση της ερμηνείας της