Βενετία Αποστολίδου

4 προϊόντα
  1. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002, Πρακτικά Δ' διεθνούς συνεδρίου ιστορίας
  2. Η Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο
  3. Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981
  4. Τραύμα και μνήμη, Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων