Βενετία Αποστολίδου

4 προϊόντα
  1. Τραύμα και μνήμη, Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων
  2. Λογοτεχνία και ιστορία στη μεταπολεμική αριστερά. Η παρέμβαση του Δημήτρη Χατζή 1947-1981
  3. Για μια Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας του Εικοστού Αιώνα, Προτάσεις Ανασυγκρότησης, Θέματα και Ρεύματα
  4. Η Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο