Αντώνης Ν. Γεωργόπουλος

5 προϊόντα
 1. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

  από8,73 € σε 7 καταστήματα
 2. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων

  από29,70 € σε 5 καταστήματα
 3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
 4. Προχωρημένη λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Προχωρημένη λογιστική

  από46,20 € σε 7 καταστήματα
 5. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονο μάνατζμεντ

  από50,40 € σε 6 καταστήματα