Αντώνης Ν. Γεωργόπουλος

5 προϊόντα
 1. Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων

  από8,73 € σε 3 καταστήματα
  0
 2. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  Βιβλία Οικονομικών

  Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων

  από29,68 € σε 3 καταστήματα
  0
 3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  0
 4. Προχωρημένη λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Προχωρημένη λογιστική

  από44,00 € σε 3 καταστήματα
  0
 5. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονο μάνατζμεντ

  από48,00 € σε 3 καταστήματα
  0