Αντώνης Ν. Γεωργόπουλος

5 προϊόντα
 1. Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων
  0
 2. Ανάλυση χρηματοοικονικών καταστάσεων
  0
 3. Σύγχρονη χρηματοοικονομική λογιστική, Θεμελιώδης αρχές, νέα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ, λυμένες ασκήσεις
  0
 4. Προχωρημένη λογιστική
  Βιβλία Οικονομικών

  Προχωρημένη λογιστική

  55,00 € στο Jasper
  0
 5. Σύγχρονο μάνατζμεντ
  Βιβλία Οικονομικών

  Σύγχρονο μάνατζμεντ

  60,00 € στο Jasper
  0