Γιώργος Ν. Μητροφάνης

4 προϊόντα
  1. Η κίνηση των τιμών του σταριού στην Ελλάδα, Εξωτερικό εμπόριο και κρατική παρέμβαση 1860-1912
  2. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας
  3. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης
  4. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις