Τρύφων Κολλίντζας(4 προϊόντα)

  1. Η αδράνεια του status quo και άλλα παθογόνα αίτια της ελληνικής οικονομίας
  2. Προκλήσεις διακυβέρνησης για την ευρωπαϊκή κεντροδεξιά
  3. Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης
    Βιβλία Οικονομικών

    Θεωρία οικονομικής ανάπτυξης

    από22,67 € σε 9 καταστήματα
  4. Οικονομικές διακυμάνσεις και ανάπτυξη στην Ελλάδα και την Ευρώπη