Κώστας Κάππος(4 προϊόντα)

  1. Κριτική του σοβιετικού σχηματισμού
    Πολιτικά Βιβλία

    Κριτική του σοβιετικού σχηματισμού

    από8,82 € σε 2 καταστήματα
  2. Η επανάσταση που έρχεται, Επιλογή από άρθρα, κείμενα, συνεντεύξεις του Κώστα Κάππου
  3. Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον των ευρωπαϊκών λαών
  4. Κοινωνικοπολιτικά ζητήματα του εργατικού κινήματος