Ιωάννης Γ. Φωτόπουλος(3 προϊόντα)

  1. Η φορολογία κληρονομιών - δωρεών και γονικών παροχών
  2. Η φορολογία αυτόματου υπερτιμήματος των μεταβιβαζομένων ακινήτων
  3. Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία