Άγγελος Α. Τσιγκρής

3 προϊόντα
  1. Η σεξουαλική βία κατά γυναικών και παιδιών, Έκθεση για την Ελλάδα
  2. Εμπορία και σεξουαλική εκμετάλλευση της γυναίκας
  3. Αντεγκληματική πολιτική για την Ελλάδα του 21ου αιώνα