Παναγιώτης Κ. Περσιάνης

4 προϊόντα
  1. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις
  2. Συγκριτική ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου, 1800-2004
    Εκπαιδευτικά & Παιδαγωγικά Βιβλία

    Συγκριτική ιστορία της εκπαίδευσης της Κύπρου, 1800-2004

    από17,18 € σε 6 καταστήματα
  3. Ιστορία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, Πρακτικά 4ου επιστημονικού συνεδρίου ιστορίας της εκπαίδευσης: Πάτρα 6-8 Οκτωβρίου 2006
  4. Συγκριτική παιδαγωγική, Μεθοδολογικές, θεωρητικές προσεγγίσεις - Διεθνής εκπαίδευση - Εκπαίδευση εκπαιδευτικών - Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση - Παγκοσμιοποίηση και εκπαίδευση