Κυριάκος Σ. Σταυριανός

2 προϊόντα
  1. Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση, Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις
    0
  2. Η θεολογική διδασκαλία του Αρέθα Καισαρείας (9ος-10ος αι.)
    0