Γιάννης Δεληκωστόπουλος

6 προϊόντα
  1. Η ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων από τον δικαστή στην πολιτική δίκη
  2. Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων
  3. Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων
  4. Ζητήματα από την εφαρμογή του κανονισμού 1215/2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων
  5. Η αναζήτηση της αλήθειας στην πολιτική δίκη, Δικονομικοί μηχανισμοί και νέες διατάξεις του ΚΠολΔ. Ενημέρωση με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν. 4335/2015
  6. Οι δικονομικοί λόγοι αναίρεσης, Κατά το άρθρο 559 ΚΠολΔ και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο