Ευανθία Δρακωνάκη - Καζαντζάκη

4 προϊόντα
  1. Ελληνική μυθολογία, Ηρακλής, πανελλήνιες εκστρατείες: Ηρακλής, αργοναυτική εκστρατεία, "Επτά επί Θήβας"
  2. Λόγια και μη λόγια παραθέματα στην κυρίως Ρητορική (Α, Β βιβλία) του Αριστοτέλους
  3. Δημοσθένους Περί των συμμοριών (14.) και συναφή θέματα αττικής ρητορείας, Κριτική, ερμηνευτική και μεταφραστική προσέγγιση
  4. Αριστοτέλους "Ρητορική", (Α, Β βιβλία): Αρχαίο κείμενο και μετάφραση, με προσθήκη δύο παραρτημάτων