Μιχαήλ Στρουμπάκης

1 προϊόντα
  1. Ιερεμίας Α' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 1522-1546, Ο βίος και το έργο του