Ιωάννης Δ. Τσόλκας

3 προϊόντα
  1. Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας, Φιλολογική, ιστορική και κοινωνικοπολιτική προσέγγιση
  2. Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο, Στον Ίταλο Σβέβο και την εργοβιογραφία του
  3. Η υπόθεση σηκώνει τσιγάρο, Στον Ίταλο Σβέβο και την εργοβιογραφία του