Χρήστος Θ. Δεσύλλας

4 προϊόντα
  1. Η τράπεζα των φτωχών, Το Monte di Piet? της Κέρκυρας 1630-1864
  2. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας
  3. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης
  4. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις