Χρήστος Θ. Δεσύλλας

5 προϊόντα
  1. Ο συνήγορος των φτωχών, Δοκίμιο κοινωνικής προστασίας στην Κέρκυρα του 19ου αιώνα
  2. Η τράπεζα των φτωχών, Το Monte di Piet? της Κέρκυρας 1630-1864
  3. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Συγκρότηση εθνικής οικονομίας
  4. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Οικονομικές λειτουργίες και επιδόσεις
  5. Οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους: Τεκμήρια ποσοτικής ανάλυσης