Μαρία Καντηρέα

3 προϊόντα
  1. Οι επιγραφές του Κυπριακού Μουσείου, Στιγμιότυπα της ιστορίας της αρχαίας Κύπρου
  2. Ανθολόγιο: Επιλογή επιγραφών και παπύρων της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου
  3. Les dieux et les diex Augustes, Le culte imp?rial dn Gr?ce sous les Julio-claudiens et les Flaviens: Etudes ?pigraphiques et arch?ologiques