Μαρία Καλλέρη - Βλάχου

2 προϊόντα
  1. Έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό κόσμο για μικρά παιδιά, Ιδέες και προτάσεις για δραστηριότητες από την ύλη και τις ιδιότητές της, τη θερμότητα, την κίνηση, τους μαγνήες και τον διαστημικό χώρο
  2. Προσεγγίζοντας το διαστημικό χώρο στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία