Αναστάσιος Π. Κουτσούκος

3 προϊόντα
  1. Η τεχνολογία της πληροφορίας στην επεξεργασία γλώσσας, Προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
    0
  2. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων
    0
  3. Πρόσβαση σε δεδομένα - Κατανεμημένες εφαρμογές, Πληροφορική και εκπαίδευση
    0