Αναστάσιος Π. Κουτσούκος

3 προϊόντα
  1. Γνωστική ψυχολογία και διδακτική, Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη: Νεότερες τάσεις
    0
  2. Πρόσβαση σε δεδομένα - Κατανεμημένες εφαρμογές, Πληροφορική και εκπαίδευση
    0
  3. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων
    0