Αναστάσιος Π. Κουτσούκος

4 προϊόντα
  1. Πρόσβαση σε δεδομένα - Κατανεμημένες εφαρμογές, Πληροφορική και εκπαίδευση
  2. Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων
    Επιστημονικά Βιβλία

    Ανάπτυξη εφαρμογών με βάσεις δεδομένων

    από17,16 € σε 5 καταστήματα
  3. Η τεχνολογία της πληροφορίας στην επεξεργασία γλώσσας, Προβλήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
  4. Γνωστική ψυχολογία και διδακτική, Η συμβολή του Jean Piaget στη σύγχρονη παιδαγωγική και διδακτική σκέψη: Νεότερες τάσεις