Χ. Ν. Παρασκευάκης

3 προϊόντα
  1. Αέρια αρτηριακού αίματος και οξυγονοθεραπεία
  2. Κρυολογήματα και αλλεργίες στα παιδιά, Βασικές αρχές, αντιμετώπιση, τεχνικές
  3. Τεχνικές εισπνεόμενων φαρμάκων, Βασικές αρχές, τεχνικές χρήσης, συμπεράσματα