Χαράλαμπος Μουστακίδης(3 προϊόντα)

  1. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία
  3. Διανυσματική ανάλυση
    Επιστημονικά Βιβλία

    Διανυσματική ανάλυση

    από43,35 € σε 8 καταστήματα