Χαράλαμπος Μουστακίδης

2 προϊόντα
  1. Στοιχεία διανυσματικού λογισμού γραμμικής άλγεβρας και αναλυτικής γεωμετρίας
  2. Μια εισαγωγή στη γραμμική άλγεβρα και αναλυτική γεωμετρία