Διαγωνισμός Skroutz Food και Burger Fest 2019!

Παράγγειλε με το Skroutz Food και κέρδισε μία πρόσκληση για το Burger Fest 2019!

Θες να ζήσεις την απόλυτη γευστική εμπειρία στο Burger Fest 2019;

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Skroutz Food και να παραγγείλεις τώρα καφέ, φαγητό ή γλυκό. Οι 400 πρώτοι κερδίζουν αυτόματα μία πρόσκληση για το Burger Fest 2019!

Εσύ; Παράγγειλες από το Skroutz Food ή όχι ακόμα;

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 • Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Αλέκου Παναγούλη 91, με ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο www.skroutz.gr με τον τίτλο «Διαγωνισμός Skroutz Food και Burger Fest 2019» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν σε περιοχές της Αττικής στις οποίες είναι διαθέσιμη η αγορά-παραγγελία μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Food» και είναι εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλίκίας τους. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.
περισσότερα

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

 • Στο Διαγωνισμό δε δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, καθώς και οι εργαζόμενοι της εταιρείας «BRIGHT MEDIA» και των θυγατρικών της, [εφ’εξής Δωροθέτης του διαγωνισμού] (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω και (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.

Διάρκεια του Διαγωνισμού

 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 11η Σεπτεμβρίου 2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την εξάντληση των προσκλήσεων (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην ιστοσελίδα www.skroutz.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος πραγματοποιεί αγορά-παραγγελία μέσω της υπηρεσίας «SkroutzFood» στην ιστοσελίδα www.skroutz.gr/food κερδίζει μία (1) ατομική πρόσκληση για το Burger Fest 2019. Ο χρήστης που πραγματοποιεί περισσότερες αγορές κατά τα ανωτέρω, κερδίζει μόνο μία (1) ατομική πρόσκληση.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας με υπαιτιότητα του παραγγελιοδότη, ή παραλαβής της από το κατάστημα, η συμμετοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παραγγελία ακυρώνεται.
 • Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες παραγγελίες καταχωρηθούν από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Όρους, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Δώρα

 • Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν τετρακόσιοι (400) νικητές. Ο κάθε τυχερός θα κερδίσει μία (1) ατομική πρόσκληση για το Burger Fest 2019.
 • Οι νικητές μπορούν να επισκεφθούν το Burger Fest 2019 μία (1) από τις παρακάτω ημέρες της διοργάνωσης, είτε την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, είτε το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2019, είτε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, είτε την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, είτε το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, είτε την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 με την επίδειξη της πρόσκλησης που θα λάβουν.
 • Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και οι τυχεροί του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 • Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο, τότε αυτό διεκδικείται από τον αναπληρωματικό χρήστη με σειρά προτεραιότητας. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους παρακάτω.

Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

 • Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν την επόμενη ημέρα της αγοράς-παραγγελίας τους. Η διαδικασία ταυτοποίησης θα πραγματοποιείται παρουσία του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Παπαδουκάκη, και θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω και όπως αυτές θα έχουν προκύψει ύστερα από τον έλεγχο και την έγκριση από την ομάδα ποιοτικού ελέγχου της Διοργανώτριας.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

 • Οι νικητές θα ενημερωθούν την επόμενη ημέρα της αγοράς-παραγγελίας τους από τη Διοργανώτρια με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr.
 • Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα από τους νικητές, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές.
 • Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που ο νικητής δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του όποτε του ζητηθεί.

Ευθύνη

 • Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου. Εφόσον το Δώρο διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, ορίζεται περιοριστικά ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας και της Δωροθέτου, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
 • Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Δωροθέτης δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Δωροθέτης δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Δωροθέτου παύει να υφίσταται.

Δημοσιότητα

 • Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διαγωνισμού που βρίσκεται στην ιστοσελίδαhttps://www.skroutz.gr/blog/contests.

Προσωπικά Δεδομένα

 • Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή συνιστούν παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα Όροι Χρήσης (Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, παρέχει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ενώ σε κάθε περίπτωση μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr

Τροποποίηση Όρων

 • Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο της Διοργανώτριας στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαδουκάκη (τηλ. 215 215 4242) και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Αποδοχή των όρων

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Παράρτημα Ι

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.