Μεγάλος Διαγωνισμός Skroutz Food!Παράγγειλε φαγητό, καφέ ή γλυκό μέσω της νέας online delivery υπηρεσίας Skroutz Food και κέρδισε ένα από τα 2 φανταστικά Xiaomi Scooters!

Για κάθε σου παραγγελία από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 κερδίζεις μία συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και ένα από τα 2 φανταστικά Xiaomi Scooters μπορεί να γίνει δικό σου.

Δες πώς συμμετέχεις

 1. Παραγγέλνεις φαγητό, καφέ ή γλυκό μέσω της νέας online delivery υπηρεσίας Skroutz Food.
 2. Ολοκληρώνεις την παραγγελία σου.
 3. Αυτόματα λαμβάνεις μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα από τα 2 Xiaomi Mi Electric Scooter

Εσύ ακόμα να παραγγείλεις;


Νικητές διαγωνισμού

ΔώροΝικητής
Xiaomi Mi Electric Scooter BlackGiannis_Moutsos
Xiaomi Mi Electric Scooter Black Giorgos_Domalis

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

 • Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Αλέκου Παναγούλη 91, με ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο www.skroutz.gr με τον τίτλο «Διαγωνισμός Skroutz Food» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλίκίας τους. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.
περισσότερα

Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

 • Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών και (δ) οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια που συμμετέχουν στην πλατφόρμα του Skroutz Food.

Διάρκεια του Διαγωνισμού

 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 29η Οκτωβρίου 2019 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 14η Νοεμβρίου 2019 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

 • Κάθε χρήστης ο οποίος πραγματοποιεί παραγγελία μέσω της υπηρεσίας “Skroutz Food” στην ιστοσελίδα www.skroutz.gr/food ή στην εφαρμογή για κινητή συσκευή της υπηρεσίας, συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία συμμετοχή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί περισσότερες παραγγελίες κατά τα ανωτέρω συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσες και οι επί μέρους αγορές του.
 • Η ελάχιστη αξία παραγγελίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 1,50€
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας με υπαιτιότητα του παραγγελιοδότη, η συμμετοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παραγγελία ακυρώνεται.
 • Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες παραγγελίες καταχωρηθούν από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Όρους, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Δώρα

 • Το δώρο του διαγωνισμού είναι δύο (2) Xiaomi Mi Electric Scooters.
 • Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης δύο (2) νικητής και δύο (2) επιλαχόντες.
 • Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι επιλαχόντες δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με άλλα αντικαταστατά πράγματα.
 • Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο, τότε αυτό διεκδικείται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

 • Οι νικητές του Διαγωνισμού ήτοι oι νικητές και οι επιλαχόντες, θα ανακηρυχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης στις 20 Νοεμβρίου 2019, η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Παπαδουκάκη στα γραφεία της Διοργανώτριας, θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω και όπως αυτές θα έχουν προκύψει ύστερα από τον έλεγχο και την έγκριση από την ομάδα ποιοτικού ελέγχου της Διοργανώτριας.

Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

 • Τα στοιχεία του νικητή και του επιλαχόντα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr στις 30 Νοεμβρίου 2019 και οι ίδιοι θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr. Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση/ειδοποίηση και να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο.
 • Σε περίπτωση που ο νικητής, το όνομα του οποίου θα έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με την Διοργανώτρια ή/και δεν αποδεχτεί το Δώρο, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το Δώρο, και θα κληθεί στη θέση του να επικοινωνήσει και αποδεχτεί ο επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία.
 • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα, με την προαναφερθείσα διαδικασία.
 • Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον επιλαχόντα για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητή και επιλαχόντα και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και τον επιλαχόντα.
 • Με την ολοκλήρωση της ενέργειας και για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής ή ο επιλαχών θα πρέπει να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ονοματεπώνυμο 2. Αριθμό φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ. 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από τον νικητή και τον επιλαχόντα ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού.
 • Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους νικητή και επιλαχόντα, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

Ευθύνη

 • Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου. Εφόσον το Δώρο διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
 • Το Δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, ορίζεται περιοριστικά ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή τους με χρηματικό ποσό ή μετρητά. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Δώρου, όπως αυτό ορίζεται ανωτέρω, η Διοργανώτρια δικαιούται να προσφέρει εναλλακτικά δώρα ίδιας αξίας με το Δώρο. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας ή άλλων η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
 • Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στα Δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Δημοσιότητα

 • Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διαγωνισμού που βρίσκεται στην ιστοσελίδαhttps://www.skroutz.gr/blog/contests.

Προσωπικά Δεδομένα

 • Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή συνιστούν παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα Όροι Χρήσης (Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, παρέχει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν κυρίως από το ισχύον νομικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα, οι τελευταίοι μπορούν να απευθυνθούν στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ενώ σε κάθε περίπτωση μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr

Τροποποίηση Όρων

 • Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο της Διοργανώτριας στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαδουκάκη (τηλ. 215 215 4242) και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

Αποδοχή των όρων

 • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Παράρτημα Ι

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.