Διαγωνισμός Skroutz Food - Στη μάχη των αιωνίων...χορτασμένος βγαίνεις εσύ!

iOS ή Android όπως λέμε πίτσα ή σουβλάκι! Βγες “χορτασμένος” από τη μάχη των αιωνίων παραγγέλνοντας μέσω του Skroutz Food από την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Κάθε παραγγελία, μία συμμετοχή. Τόσο απλά!

Είσαι iPhone fan; Παραγγέλνεις από το iOS App και μπαίνεις στην κλήρωση για iPhone 11 Pro (64GB) Midnight Green

Είσαι Android fan; Παραγγέλνεις από το Android App και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα Samsung Galaxy Note 10+ (256GB) Black.

Δες πώς συμμετέχεις

 1. Κατέβασε το app για iOS ή Android.

 2. Παράγγειλε φαγητό, καφέ ή γλυκό μέσω του app της νέας online delivery υπηρεσίας.

 3. Αυτόματα λαμβάνεις μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις.

Κάθε παραγγελία, μία συμμετοχή. Τόσο απλά!


Νικητές διαγωνισμού

ΔώροΝικητής
iPhone 11 Pro (64GB) Midnight Greensocrateskal
Samsung Galaxy Note 10+ (256GB) Black Vaios_Georgousis

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  Αντικείμενο του Διαγωνισμού

  • Η εταιρεία με την επωνυμία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, Αλέκου Παναγούλη 91, με ΑΦΜ 800863970, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο www.skroutz.gr με τον τίτλο «Διαγωνισμός Skroutz Food - Στη μάχη των αιωνίων...χορτασμένος βγαίνεις εσύ!» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

  Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν σε περιοχές στις οποίες είναι διαθέσιμη η αγορά-παραγγελία μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Food» και είναι εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μόνο μέσω του ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος θα παρίσταται υποχρεωτικά κατά την παραλαβή του δώρου.
  περισσότερα

  Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

  • Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν: (α) οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω, (γ) οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή συνιστούν παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας, όπως αναφέρονται στη σχετική ενότητα Όροι Χρήσης (Παράρτημα Ι των παρόντων Όρων). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, παρέχει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα άνευ άλλου τινός να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

  Διάρκεια του Διαγωνισμού

  • Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 15η Ιανουαρίου 2020 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 14η Φεβρουαρίου 2020 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

  Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

  • Κάθε χρήστης ο οποίος πραγματοποιεί παραγγελία μέσω της υπηρεσίας “Skroutz Food” στην ιστοσελίδα www.skroutz.gr/food ή στην εφαρμογή για Android ή iOS κινητή συσκευή της υπηρεσίας, συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία συμμετοχή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί περισσότερες παραγγελίες κατά τα ανωτέρω συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσες και οι επί μέρους αγορές του.
  • Η ελάχιστη αξία παραγγελίας για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 1,50€.
  • Η παραγγελία για να θεωρηθεί ως συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συνδυαστεί με κουπόνι έκπτωσης ή άλλη προωθητική ενέργεια.
  • Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας με υπαιτιότητα του παραγγελιοδότη, η συμμετοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παραγγελία ακυρώνεται.
  • Έγκυρες συμμετοχές θεωρούνται όσες παραγγελίες καταχωρηθούν από την Έναρξη του Διαγωνισμού έως τη Λήξη του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στους παρόντες Όρους, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

  Δώρα

  • Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ένα (1) Apple iPhone 11 Pro (64GB) Midnight Green και ένα (1) Samsung Galaxy Note 10+ (256GB) Black.
  • Από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες.
  • Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και οι νικητές του Διαγωνισμού ή οι επιλαχόντες δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με άλλα αντικαταστατά πράγματα.
  • Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχτεί το δώρο, τότε αυτό διεκδικείται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα. Ως μη αποδοχή ορίζεται η μη εμφάνιση του νικητή, παρότι έχει ειδοποιηθεί για το δώρο του, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από τους παρόντες όρους.

  Τρόπος Ανάδειξης Τυχερών Διαγωνισμού

  • Οι νικητές του Διαγωνισμού ήτοι oι νικητές και οι επιλαχόντες, θα ανακηρυχθούν κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης στις 17 Φεβρουαρίου 2020, η οποία δεν επιδέχεται ανθρώπινης παρέμβασης, με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator). Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των τυχερών, η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία του δικηγόρου Αθηνών Γεωργίου Παπαδουκάκη στα γραφεία της Διοργανώτριας, θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω και όπως αυτές θα έχουν προκύψει ύστερα από τον έλεγχο και την έγκριση από την ομάδα ποιοτικού ελέγχου της Διοργανώτριας.
  • Τα στοιχεία του νικητή και του επιλαχόντα του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr στις 20 Φεβρουαρίου 2020 και οι ίδιοι θα ενημερωθούν από τη Διοργανώτρια με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο διαδικτυακό τόπο www.skroutz.gr. Ο νικητής θα κληθεί να επικοινωνήσει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση/ειδοποίηση και να δηλώσει ότι αποδέχεται το δώρο.
  • Σε περίπτωση που ο νικητής, το όνομα του οποίου θα έχει ανακοινωθεί, δεν επικοινωνήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με την Διοργανώτρια ή/και δεν αποδεχτεί το Δώρο, αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το Δώρο, και θα κληθεί στη θέση του να επικοινωνήσει και αποδεχτεί ο επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία.
  • Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή του Διαγωνισμού εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά επί του σχετικού Δώρου και το Δώρο μεταβιβάζεται στον επιλαχόντα, με την προαναφερθείσα διαδικασία.
  • Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον επιλαχόντα για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας μέχρι την ημέρα που προβλέπεται από τους παρόντες όρους, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητή και επιλαχόντα και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια το Δώρο, που δεν αναζητήθηκε και/ή δεν παραλήφθηκε έγκαιρα, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στον νικητή και τον επιλαχόντα.
  • Με την ολοκλήρωση της ενέργειας και για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής ή ο επιλαχών θα πρέπει να αποστείλει στη Διοργανώτρια τα παρακάτω στοιχεία: 1. Ονοματεπώνυμο 2. Αριθμό φορολογικού Μητρώου και Δ.Ο.Υ. 3. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει από τον νικητή και τον επιλαχόντα ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης για χρήση των στοιχείων τους και φωτογραφιών τους για την προβολή του Διαγωνισμού.
  • Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους νικητή και επιλαχόντα, σε οποιοδήποτε στάδιο - ακόμα και κατά το στάδιο της απόδοσης των δώρων - μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) λόγω κωλύματος βάσει των παρόντων όρων, (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους και (δ) αν δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα του και την ηλικία του κατά την παραλαβή του Δώρου.

  Ευθύνη

  • Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου Δώρου. Εφόσον το Δώρο διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών του διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού Δώρων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Σε κάθε περίπτωση, η ευθύνη της Διοργανώτριας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.
  • Το δώρο που θα διατεθεί από τη Διοργανώτρια στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, ορίζεται περιοριστικά ως ανωτέρω και αποκλείεται η ανταλλαγή του με άλλα δώρα ή η εξαργύρωσή του με μετρητά. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας και της Δωροθέτου, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.
  • Τόσο η Διοργανώτρια όσο και η Δωροθέτης δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια και η Δωροθέτης δε φέρουν ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχουν, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και των νικητών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Δωροθέτου παύει να υφίσταται.

  Δημοσιότητα

  • Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα του Διαγωνισμού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://www.skroutz.gr/blog/contests.

  Προσωπικά Δεδομένα

  • Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας, καθώς και με την τυχόν απόδοση σε εσάς δώρου. Τα δεδομένα αυτά (αριθμός παραγγελίας, ονοματεπώνυμο, Skroutz username, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, ΑΦΜ/ΔΟΥ), χρησιμοποιούνται για το σκοπό της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό και για την παραλαβή του δώρου σας σε περίπτωση νίκης, με νόμιμη βάση επεξεργασίας τους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι λειτουργούν σαν συμφωνία μεταξύ μας. Τα βασικά στοιχεία των νικητών και τυχόν φωτογραφίες τους ενδέχεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας, για προβολή του Διαγωνισμού, εφόσον προηγουμένως δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για αυτό. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και σε κάθε περίπτωση το πολύ για δύο (2) μήνες μετά το πέρας αυτού, ενώ τα στοιχεία των νικητών θα διατηρηθούν για δύο (2) έτη από το πέρας αυτού.
   Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας, απόσυρσης τυχόν συγκατάθεσης) σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] . Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο [email protected] | www.dpa.gr . Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια μπορείτε να βρείτε εδώ.

  Τροποποίηση Όρων

  • Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και της ημερομηνίας διεξαγωγής της κλήρωσης), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης / τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

  Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

  • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο αντιπρόσωπο της Διοργανώτριας στο δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο Παπαδουκάκη (τηλ. 215 215 4242) και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση.

  Αποδοχή των όρων

  • Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

  Παράρτημα Ι

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.