Skroutz Plus [Brand Deals] X Zegetron

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αρ. 91, με ΑΦΜ 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Skroutz Plus Brand Deals X Zegetron» (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ανώνυμη εταιρεία «Zegetron Α.Ε.», σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής.

1. Αντικείμενο Προωθητικής Ενέργειας

Όσοι Δικαιούμενοι Συμμετοχής πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας αγορά συγκεκριμένων προϊόντων, όπως αυτά καθορίζονται αναλυτικά στον όρο 4, μέσω της υπηρεσίας «Skroutz Plus» που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα, θα λαμβάνουν αυτόματα κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής έκπτωση ποσοστού 20% ή 30% αντίστοιχα επί της συνολικής αξίας του προϊόντος. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια

Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν τα φυσικά πρόσωπα που (1) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (2) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,  (3) είναι εγγεγραμμένα μέλη είτε της διαδικτυακής διεύθυνσης www.skroutz.gr είτε της αντίστοιχης εφαρμογής για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (εφεξής καλούμενες από κοινού η «Ιστοσελίδα») , και (4) είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της συνδρομητικής υπηρεσίας “Skroutz PIus”, με ενεργή συμμετοχή κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. 

Η Διοργανώτρια δύναται σε οποιαδήποτε φάση της Προωθητικής Ενέργειας να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

3. Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας:

Η Προωθητική Ενέργεια  θα διαρκέσει κατά το χρονικό διάστημα από την 19η Δεκεμβρίου 2022 (εφεξής η «Έναρξη της Προωθητικής Ενέργειας»), έως και την 15η Ιανουαρίου 2023 (εφεξής η «Λήξη της Προωθητικής Ενέργειας»), ή μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών αποθεμάτων, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο. 

 4. Τρόπος συμμετοχής και Παροχή της Προωθητικής Ενέργειας 

Για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια απαιτείται η πραγματοποίηση έγκυρης συναλλαγής μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» και αποκλειστικά για την αγορά από επίσημους μεταπωλητές συγκεκριμένων προϊόντων της εταιρείας «Zegetron Α.Ε.» που θα πραγματοποιηθούν από εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν ενεργή συμμετοχή στη συνδρομητική υπηρεσία “Skroutz Plus” κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής.

Κάθε Δικαιούμενος Συμμετοχής που θα προβαίνει σε αγορά οποιουδήποτε από τα παρακάτω προϊόντα μέσω της υπηρεσίας “Skroutz Plus” θα λαμβάνει έκπτωση στην τελική τιμή των προϊόντων αυτών ποσοστού :

 (α) 20% για την αγορά προϊόντων:


Razer BLACKSHARK V2 X Gaming Headset - 7.1 - PC/PS4/PS5https://www.skroutz.gr/s/24321810/sku.html
Razer POWER UP BUNDLE V2 – Cynosa Lite GR, Gigantus V2 Large, DeathAdder Essential, BlackShark V2 Xhttps://www.skroutz.gr/s/33244192/sku.html
Razer KRAKEN MERCURY Analog PC/Console Gaming Headsethttps://www.skroutz.gr/s/18991602/sku.html
Razer SEIREN X Professional USB Microphonehttps://www.skroutz.gr/s/13373813/sku.html
Lian Li UNI FAN AL120 TRIPLE WHITE aRGB PWM 120mm 1900RPM (3pcs) with controllerhttps://www.skroutz.gr/s/31246172/sku.html
Lian Li UNI FAN AL120 TRIPLE BLACK aRGB PWM 120mm 1900RPM (3pcs) with controllerhttps://www.skroutz.gr/s/31246363/sku.html
Razer KRAKEN QUARTZ Analog PC/Console Gaming Headsethttps://www.skroutz.gr/s/18623390/sku.html
Razer KRAKEN V3 PRO - Wireless - Haptic Feedback - 7.1 RGB Gaming Headset - THX Audiohttps://www.skroutz.gr/s/33257156/sku.html
Ecovacs AES-G Auto Empty Station upgrade with 2 Dust bags for DEEBOT T8/T9 & N8 series, Blackhttps://www.skroutz.gr/s/29045274/sku.html
Ecovacs DEEBOT OZMO T8 AIVI Robot Vacuum Cleaner with Mop - Smart AIVI Object Recognition, 180minhttps://www.skroutz.gr/s/24969878/sku.html
Ecovacs DEEBOT N8 Black Robot Vacuum Cleaner with Mop 2300PA (dToF Laser & Carpet Detection)https://www.skroutz.gr/s/38570271/sku.html
Ecovacs DEEBOT T10 White Robot Vacuum Cleaner with Mop, 3000 Pa, AIVI 3.0, OZMO Pro 3.0https://www.skroutz.gr/s/39352901/sku.html
noblechairs EPIC Gaming Chair Fabric Breathable, 4D armrests, 60mm casters - Anthracite Greyhttps://www.skroutz.gr/s/37126313/sku.html
Tineco Floor One S5 Extreme Wet and Dry Cordless Floor Cleaner 3 in 1 - 220W 0,8Lhttps://www.skroutz.gr/s/35400582/sku.html
Tineco Floor One S3 Extreme Smart Wet and Dry Cordless Floor Cleaner 3 in 1 - 220W 0,6Lhttps://www.skroutz.gr/s/31246172/sku.html

(β) 30% για την αγορά προϊόντων 


Ecovacs DEEBOT OZMO 950 Robot Vacuum Cleaner with Mop - Laser Mapping & Navigation, 5200 mAh 200minhttps://www.skroutz.gr/s/24428791/sku.html


Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ως έγκυρη, όταν η παραγγελία ληφθεί και πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της χρέωσης της κάρτας (post-auth.) μέχρι την λήξη της διάρκειας της περιόδου της Προωθητικής Ενέργειας. 

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα καθώς και της συνδρομητικής Υπηρεσίας “Skroutz Plus”, η περιήγηση καθώς και η χρήση της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ» και της συνδρομητικής Υπηρεσίας “Skroutz Plus” διέπονται από τους αντίστοιχους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.skroutz.gr/terms και  https://www.skroutz.gr/ecommerce/terms, https://www.skroutz.gr/plus/terms καθώς και από την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.skroutz.gr/privacy.

5.  Αποκλεισμός Συμμετεχόντων

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και μετά το τέλος αυτής, να  αποκλείσει από τη διαδικασία οποιοδήποτε Δικαιούμενο Συμμετοχής, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του, σε περίπτωση που: (α) για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, ή (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, ανακριβές ή αναληθές. 

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν καλόπιστα και νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από την Προωθητική Ενέργεια, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο σε οποιοδήποτε στάδιο της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους της Προωθητικής Ενέργειας, οποιαδήποτε στιγμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για την Προωθητική Ενέργεια. 

Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπεχούσης οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των Συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

6. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεσή της προγραμματισμένης έκπτωσης σύμφωνα με του παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας. Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια καθώς και τυχόν μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες όπως και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε Συμμετέχοντα για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

7. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την Προωθητική Ενέργεια, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή οποιονδήποτε άλλο όρο της, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλο αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής του με ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας. 

8.  Δημοσιότητα

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα www.skroutz.gr

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια κάθε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

9. Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας, της υπηρεσίας «Καλάθι του Σκρουτζ»,  της συνδρομητικής υπηρεσίας “Skroutz PIus” καθώς και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια, αναγνωρίζουν δε και συνακόλουθα παραιτούνται από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων Όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

10. Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

11. Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, η Διοργανώτρια λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας, καθώς και με την τυχόν αποστολή σε εσάς εκπτωτικού κουπονιού. 

Τα δεδομένα αυτά (αριθμοί παραγγελίας, Skroutz username, αριθμός τηλεφώνου, e-mail), χρησιμοποιούνται για τη συμμετοχή σας στην προωθητική ενέργεια. Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι οι όροι του διαγωνισμού και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας να πραγματοποιεί τέτοιες προωθητικές ενέργειες προς τα εγγεγραμμένα μέλη της ιστοσελίδας του Skroutz. 

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προωθητική ενέργεια. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας) σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο της παρούσας προωθητικής ενέργειας και ιδίως για να μη λαμβάνετε παρόμοιες επικοινωνίες για δώρα και διαγωνισμούς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ή να πατήσετε “unsubscribe”.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο [email protected] | www.dpa.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.