Mastercard Promo Alpes Contest T&Cs

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
 «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ»

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αριθ. 91, με ΑΦΜ 800863970, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό μετά ηλεκτρονικής κλήρωσης με τον τίτλο «ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την ανώνυμη εταιρεία «Mastercard Europe S.A.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας αριθ. 23, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής και ανάδειξης του νικητή στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

  1. Περιγραφή και Δώρο Διαγωνισμού 

Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής, όπως αυτοί ορίζονται κατά το άρθρο 2 κατωτέρω, που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού τουλάχιστον μία αγορά προϊόντος/ων μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Skroutz» (εφεξής καλούμενη η «Υπηρεσία») που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα www.skroutz.gr και στην αντίστοιχη Εφαρμογή «Skroutz» για φορητές συσκευές που διαχειρίζεται η Διοργανώτρια (εφεξής καλούμενες από κοινού η «Ιστοσελίδα»), εξοφλώντας το κόστος αγοράς με χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Mastercard, δύνανται να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, ο οποίος έχει ως στόχο να αναδειχθεί ένας (1) Νικητής, ο οποίος θα κερδίσει ένα ταξίδι γαστρονομικής εμπειρίας στις Αυστριακές Άλπεις που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο 2024 (εφεξής καλούμενο το «Δώρο»). Το Δώρο αφορά σε ένα (1)  νικητή και σε ένα ακόμα άτομο της επιλογής του και περιλαμβάνει α) αεροπορικά εισιτήρια (μετ’ επιστροφής), από αεροπορική εταιρεία επιλογής της Διοργανώτριας, β) διαμονή τριών διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχείο/α (για 2 νύχτες στο Ischgl και για ακόμη μία στο Das Central Hotel), γ) μάθημα μαγειρικής με καταξιωμένο σεφ των εστιατορίων JRE, δ) γευσιγνωσία γευμάτων, ε) επίσκεψη στον τόπο κινηματογραφικών γυρισμάτων της ταινίας Spectre στην πόλη Soelden, στ) δείπνο στο εστιατόριο Ice Q και στ) προπληρωμένη κάρτα διακοσίων πενήντα δολαρίων Αμερικής.     

Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν εκχωρείται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση του ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα σε οποιαδήποτε τιμή. Τυχόν σχετική δαπάνη, νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή τυχόν άλλα τέλη που σχετίζονται με την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το νικητή.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα που (1) έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, (2) έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, (3) διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, (4) είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ιστοσελίδας, (5) είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της συνδρομητικής υπηρεσίας «Skroutz Plus», με ενεργή συνδρομή  κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής, (6) είναι κάτοχοι έγκυρων καρτών Mastercard (πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων), οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής και έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία,  7) έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού σε τουλάχιστον μία αγορά προϊόντος/ων μέσω της Υπηρεσίας,  επιλέγοντας ως τρόπο αποπληρωμής της αγοράς τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Mastercard, και 8) έχουν αποδεχτεί τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο στη σελίδα πληρωμής πριν από την υποβολή της παραγγελίας τους (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Συμμετοχής» ή «Συμμετέχοντες»). Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. 

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται: α) οι διοικούντες και οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια ή/και σε συνεργαζόμενη εταιρεία, στις θυγατρικές ή/και σε συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, καθώς και στη Mastercard Europe S.A. και β) οι σύζυγοι και συγγενείς  α' και β’ βαθμού  όλων των παραπάνω. 

Η Διοργανώτρια δικαιούται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

H συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι αυστηρά προσωπική και δεν δύναται να μεταβιβαστεί.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού και ημερομηνία διεξαγωγής κλήρωσης

Ως ημερομηνία έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2023 και ώρα 00:00:01 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και ημερομηνία λήξης αυτού η 30η Νοεμβρίου 2023 και ώρα 23:59:59 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Η Διοργανώτρια δύναται να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιοποιήσει τη μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο τρόπο, και συγκεκριμένα θα επικαιροποιήσει τους παρόντες όρους στην Ιστοσελίδα. 

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γενόμενες και δεν θα επάγονται οιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.

      4. Τρόπος συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας ολοκληρωμένης συναλλαγής, ανεξαρτήτως αξίας και προϊόντος/ων αυτής, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού μέσω της Υπηρεσίας  από εγγεγραμμένους χρήστες που διαθέτουν κατά τη χρονική στιγμή της συναλλαγής ενεργή συμμετοχή στη συνδρομητική υπηρεσία «Skroutz Plus», κάνοντας χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας Mastercard για την εξόφληση της συναλλαγής. Πριν από την οριστική υποβολή της παραγγελίας, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν συναινέσει στη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο που θα εμφανίζεται στη σελίδα της πληρωμής. Η χρήση οποιασδήποτε κάρτας Mastercard στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους της κατά περίπτωση εκδότριας Τράπεζας.

Κάθε ολοκληρωμένη συναλλαγή αντιστοιχεί σε μία συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Ο Συμμετέχων που πραγματοποιεί περισσότερες αγορές κατά τα ανωτέρω, συμμετέχει με τόσες συμμετοχές όσες και οι επιμέρους αγορές του, εφόσον πληροί τα κριτήρια συμμετοχής του στο Διαγωνισμό και η κάθε μία εκ των αγορών αποπληρώνεται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προ-πληρωμένης κάρτας Mastercard.

Η συναλλαγή θεωρείται ως «ολοκληρωμένη» και η συμμετοχή στο Διαγωνισμό ως έγκυρη, όταν η παραγγελία ληφθεί και πραγματοποιηθεί η οριστικοποίηση της χρέωσης της κάρτας (post-auth.) μέχρι την Λήξη του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εκ μέρους του Συμμετέχοντος, η συμμετοχή που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παραγγελία ακυρώνεται. 

Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Καλάθι του Skroutz» που λειτουργεί στην Ιστοσελίδα και της συνδρομητικής Υπηρεσίας «Skroutz Plus», η περιήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας, της υπηρεσίας «Καλάθι του Skroutz» και της συνδρομητικής υπηρεσίας «Skroutz Plus» διέπονται από τους αντίστοιχους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.skroutz.gr/terms, https://www.skroutz.gr/ecommerce/terms, https://www.skroutz.gr/plus/terms, καθώς και από την Πολιτική Απορρήτου της Ιστοσελίδας, όπως αυτή βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.skroutz.gr/privacy.

5.  Κλήρωση και Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού 

Η διαδικασία ανάδειξης νικητή θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, η οποία θα διενεργηθεί την 15η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στην έδρα της Διοργανώτριας στη Νέα Ιωνία, επί της οδού Αλέκου Παναγούλη αριθ. 91, παρουσία δικηγόρου, με χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator) και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (https://youtogift.com/random-list) που διασφαλίζει το τυχαίο και αδιάβλητο της διαδικασίας, αποκλείοντας οποιαδήποτε δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης στη διαδικασία της κλήρωσης και στο αποτέλεσμα. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή του Δώρου θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των οριζόμενων στον όρο 2 του παρόντος.  Η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε φορά το δικαίωμα να μεταβάλει την ημέρα διεξαγωγής της αυτόματης κλήρωσης μετά από σχετική ανακοίνωση της.

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός νικητής και δύο (2) επιλαχόντες νικητές κατόπιν της ως άνω ηλεκτρονικής κληρώσεως, για την περίπτωση αδυναμίας επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή αδυναμίας παραλαβής του Δώρου από τον τακτικό νικητή, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα. 

6. Ενημέρωση Νικητή και Παραλαβή Δώρου

Κατόπιν διεξαγωγής της ηλεκτρονικής κλήρωσης και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ο νικητής θα λάβει γνώση του αποτελέσματος της κλήρωσης μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του ή/και μέσω  αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη Διοργανώτρια στο δηλωθέν email του, προκειμένου να ενημερωθεί για την διαδικασία απονομής του Δώρου. Παράλληλα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και το αρχικό του επωνύμου (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) του νικητή και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα της στο σημείο που βρίσκονται αναρτημένοι οι όροι του Διαγωνισμού. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένα ή δεν είναι στοιχεία του ιδίου, με αποτέλεσμα την αδυναμία ενημέρωσής του για το Δώρο.

Εάν ο νικητής δεν απαντήσει εγκαίρως εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του παραπάνω μηνύματος από την Εταιρεία, ή εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτός ο εντοπισμός του αναδειχθέντα από την αυτόματη κλήρωση τυχερού νικητή ή αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις συμμετοχής του στην αυτόματη κλήρωση, καθώς και σε περίπτωση που ο τυχερός νικητής αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει τυχόν Δήλωση Αποδοχής και Παραλαβής Δώρου που θα ζητηθεί από την Εταιρεία κατά την παράδοση αυτού, χάνει το δικαίωμα αξιοποίησής του. Στην περίπτωση αυτή, θα προσκληθούν για την αποδοχή του Δώρου κατά τη σειρά ανάδειξής τους στην κλήρωση οι αναπληρωματικοί επιλαχόντες με λήψη σχετικού e-mail ή/και με αποστολή sms, οι οποίοι ομοίως οφείλουν να ανταποκριθούν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τους αναπληρωματικούς επιλαχόντες για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και στους αναπληρωματικούς επιλαχόντες και το Δώρο ακυρώνεται.

Για την αξιοποίηση του Δώρου, ο νικητής οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λαμβάνει γραπτώς από τη Διοργανώτρια και εντός εύλογης προθεσμίας που θα τάσσει η τελευταία, άλλως η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση απέναντι στο νικητή, δυνάμενη να ακυρώσει το Δώρο, εφόσον προηγουμένως έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους αναπληρωματικούς επιλαχόντες κατά την αυτή ως άνω διαδικασία.

Η Διοργανώτρια θα διενεργήσει έλεγχο ταυτοπροσωπίας του νικητή, δυνάμενη να ζητήσει προς τούτο οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα κρίνει απαραίτητα. Επιπροσθέτως, η Διοργανώτρια δικαιούται να   ζητήσει από το νικητή όσα ταξιδιωτικά και λοιπά έγγραφα επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία για τους σκοπούς διοργάνωσης του ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων και της έκδοσης της προπληρωμένης κάρτας.

7.  Αποκλεισμός Συμμετεχόντων & Ακύρωση νικητή

Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντος, νικητή ή αναπληρωματικού επιλαχόντα, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και κατά το στάδιο της αξιοποίησης του Δώρου, για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλλει την εικόνα της Διοργανώτριας ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ κ.λπ., (γ) σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες όρους ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το Δώρο ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του Δώρου, (δ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές, ανακριβές ή αναληθές, (ε) σε περίπτωση που δεν εμφανίσει νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του κατά την αποδοχή του Δώρου και (στ) σε περίπτωση που δε διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν καλόπιστα και νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου Συμμετέχοντος κριθεί από την Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική, παρέχει στη Διοργανώτρια το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού, οποιαδήποτε στιγμή, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε περίπτωση απάτης, ή μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής την ώρα που δηλώνει συμμετοχή για το Διαγωνισμό. 

8. Περιορισμός ευθύνης της Διοργανώτριας

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του ανακοινωθέντος Δώρου σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και την αξιοποίηση του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας, η οποία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που ο νικητής δε διαθέτει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για την αξιοποίηση του Δώρου.

 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους πέραν της σφαίρας επιρροής της ήταν αδύνατη η καταχώρηση της συμμετοχής εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού.

Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια, τυχόν μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, η Mastercard Europe S.A., καθώς και οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σε αυτό το Διαγωνισμό, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, άλλως, απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) έναντι οποιουδήποτε, νικητή ή τρίτου, για οποιαδήποτε ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σ’ αυτόν ή τρίτον, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Διαγωνισμό ή το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετιζόμενη με τον παρόντα Διαγωνισμό και το προσφερόμενο Δώρο.

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων εκτάκτων και επειγουσών περιστάσεων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η τελευταία δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει το Δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

9. Προβολή και Δημοσιότητα 

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα διαφημιστικής εκμετάλλευσης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ενδέχεται να αναρτήσει το όνομα του νικητή/της νικήτριας του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της ή/και στους λογαριασμούς που τηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα www.skroutz.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό κάθε Συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

10. Τροποποίηση όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό ή να τροποποιήσει μονομερώς οποιονδήποτε όρο αυτού, με προηγούμενη ειδοποίηση στην Ιστοσελίδα που θα αναρτηθεί πριν από την ανάκληση, αναβολή ή τροποποίηση, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ευθύνη έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται με την υλοποίηση του Διαγωνισμού. 

11. Αποδοχή όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, της διαδικασίας κλήρωσης, του αποτελέσματος της κλήρωσης και της διαδικασίας τελικής ανάδειξης του νικητή. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου της Ιστοσελίδας, της υπηρεσίας «Καλάθι του Skroutz», της συνδρομητικής Υπηρεσίας «Skroutz Plus» καθώς και τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, αναγνωρίζουν δε και συνακόλουθα παραιτούνται από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων ή μελλοντικώς τροποποιημένων όρων και από την διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ αυτής της αιτίας.

12. Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της Διοργανώτριας και των Συμμετεχόντων σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το Διαγωνισμό ή την εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

13. Πολιτική Απορρήτου

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων που σχετίζονται με το Διαγωνισμό.

Τα δεδομένα αυτά είναι: οι αριθμοί παραγγελίας των χρηστών κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας του Διαγωνισμού, καθώς και κατόπιν της διενέργειας του Διαγωνισμού το όνομα, επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή του Διαγωνισμού και του/της συνοδού με σκοπό την παροχή του Δώρου. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες (όπως ενδεικτικά η OCTAGON Inc. ), με σκοπό την παροχή του Δώρου.Νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι οι όροι του Διαγωνισμού (άρθ.6, παρ. 1, περ. β’ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679) και το έννομο συμφέρον της Διοργανώτριας (άρθ.6, παρ. 1, περ. στ’ Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679) να πραγματοποιεί τέτοιους Διαγωνισμούς και να δημοσιεύει τα αποτελέσματά τους. 

Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και έως και 1 (ένα) έτος μετά την ολοκλήρωσή του. 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων των Συμμετεχόντων (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας) σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που επεξεργάζεται η Διοργανώτρια στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Διοργανώτριας στο [email protected] ή να πατήσουν “unsubscribe”.

Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι οι Συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο [email protected] | www.dpa.gr

Συμπληρωματικές πληροφορίες για την εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τη Διοργανώτρια βρίσκονται αναρτημένες εδώ.

Ποιοι είμαστε

Η Skroutz Α.Ε. ιδρύθηκε το 2005 και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών τεχνολογίας, δημιουργώντας πρωτοποριακές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου και ιστοσελίδες υψηλής απόδοσης.

Με έδρα την Αθήνα, η Skroutz Α.Ε. είναι το κορυφαίο digital brand πίσω από τη δημιουργία και την εξέλιξη των δυνατοτήτων της πρωτοποριακής μηχανής αναζήτησης και σύγκρισης τιμών και προϊόντων www.skroutz.gr. Η εταιρεία παρέχει ένα εύρος χρηστοκεντρικών λύσεων λογισμικού και πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, που αναδεικνύουν το πάθος του ανθρώπινου δυναμικού της.