Skroutz.gr

Ειδικό ενοχικό δίκαιο

Περίληψη

Με την πρόσφατη έκδοση του δεύτερου τόμου ο συγγραφέας, καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καλύπτει πλέον τα σημαντικότερα από θεωρητική και πρακτική άποψη κεφάλαια του «Ειδικού Ενοχικού Δικαίου» του Αστικού Κώδικα. Με τον τρόπο παρουσίασης της ύλης, τη σαφήνεια των αναπτύξεων, τα παραδείγματα, τις εννοιολογικές και άλλες αναλύσεις, τη βιβλιογραφική κάλυψη και τις εκτενείς αναφορές στην ελληνική νομολογία το δίτομο έργο φιλοδοξεί να υπηρετήσει έναν τριπλό στόχο: Να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τη στήριξη της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, να δώσει στον θεωρητικό του δικαίου τα ερεθίσματα (αλλά και τα αναγκαία δογματικά ερείσματα) για παραπέρα προβληματισμό και επιστημονική έρευνα και -κυρίως- να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή του ειδικού ενοχικού δικαίου, επιχειρώντας να εφοδιάσει τον εφαρμοστή του δικαίου όχι μόνο με δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες λύσεις αλλά και με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που θα ανακύψουν στο μέλλον.

Ο πρώτος τόμος του έργου (2002) περιλαμβάνει σε 750 σελίδες αναπτύξεις για τις μικτές συμβάσεις, τη δωρεά, την πώληση, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, τις αδικοπραξίες και την καταδολίευση δανειστών.

Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων:

-Επιχειρεί μια συστηματική ερμηνεία και ένταξη στο σύστημα του Αστικού Κώδικα των νέων διατάξεων που ρυθμίζουν την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων (ΑΚ 534-537, 540-561) και ενσωματώθηκαν στον Αστικό Κώδικα με το ν. 3043/2002.

-Διαπραγματεύεται σε βάθος ζητήματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου που ρυθμίζονται με ειδικά νομοθετήματα, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρ. 6 ν. 2251/1994) και η ευθύνη από διακινδύνευση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι εδώ η εκτενής και μεθοδική επεξεργασία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του συνόλου των ρυθμίσεων της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (ν. 2532/1997) και η κριτική παρουσίαση και συστηματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

- Αντιμετωπίζει τα σοβαρά δογματικά και πρακτικά προβλήματα, που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση της καταδολίευσης των δανειστών με τα άρθρα 939 επ. ΑΚ σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2298/1995 (ιδίως σε σχέση με τη φύση και το περιεχόμενο του δικαιώματος για διάρρηξη και τα αποτελέσματα της τελευταίας).

Ο δεύτερος τόμος του έργου (2005) περιλαμβάνει σε 630 σελίδες αναπτύξεις για δύο από τις συχνότερα καταρτιζόμενες στη συναλλακτική ζωή συμβάσεις, τη μίσθωση πράγματος και τη σύμβαση έργου.

Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων:

-Διαπραγματεύεται και προτείνει λύσεις σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την ευρύτατα διαδεδομένη στην πράξη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

—-Αντιμετωπίζει με εκτενείς αναπτύξεις τα ζητήματα προστασίας της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1393).

-Υποστηρίζει, με διεξοδική ανάλυση, την εφαρμογή των άρθρων 614-617 ΑΚ στις επαγγελματικές μισθώσεις, σε αντίθεση με τη σχετική άποψη της νομολογίας.

- Διαπραγματεύεται μεθοδικά τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της «αντιπαροχής», προτείνοντας δογματικά θεμελιωμένες λύσεις

Περισσότερα
0
0
Αξιολόγησε το προϊόν Ρώτησε για το βιβλίο
Προσθήκη στα αγαπημένα menu Ειδικό ενοχικό δίκαιο

Ειδικό ενοχικό δίκαιο

Με την πρόσφατη έκδοση του δεύτερου τόμου ο συγγραφέας, καθηγητής του Αστικού Δικαίου στο τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καλύπτει πλέον τα σημαντικότερα από θεωρητική και πρακτική άποψη κεφάλαια του «Ειδικού Ενοχικού Δικαίου» του Αστικού Κώδικα. Με τον τρόπο παρουσίασης της ύλης, τη σαφήνεια των αναπτύξεων, τα παραδείγματα, τις εννοιολογικές και άλλες αναλύσεις, τη βιβλιογραφική κάλυψη και τις εκτενείς αναφορές στην ελληνική νομολογία το δίτομο έργο φιλοδοξεί να υπηρετήσει έναν τριπλό στόχο: Να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για τη στήριξη της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, να δώσει στον θεωρητικό του δικαίου τα ερεθίσματα (αλλά και τα αναγκαία δογματικά ερείσματα) για παραπέρα προβληματισμό και επιστημονική έρευνα και -κυρίως- να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική εφαρμογή του ειδικού ενοχικού δικαίου, επιχειρώντας να εφοδιάσει τον εφαρμοστή του δικαίου όχι μόνο με δογματικά θεμελιωμένες και πρακτικά σκόπιμες λύσεις αλλά και με τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων που θα ανακύψουν στο μέλλον.

Ο πρώτος τόμος του έργου (2002) περιλαμβάνει σε 750 σελίδες αναπτύξεις για τις μικτές συμβάσεις, τη δωρεά, την πώληση, τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, τις αδικοπραξίες και την καταδολίευση δανειστών.

Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων:

-Επιχειρεί μια συστηματική ερμηνεία και ένταξη στο σύστημα του Αστικού Κώδικα των νέων διατάξεων που ρυθμίζουν την ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων (ΑΚ 534-537, 540-561) και ενσωματώθηκαν στον Αστικό Κώδικα με το ν. 3043/2002.

-Διαπραγματεύεται σε βάθος ζητήματα του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου που ρυθμίζονται με ειδικά νομοθετήματα, όπως η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρ. 6 ν. 2251/1994) και η ευθύνη από διακινδύνευση. Ιδιαίτερα σημαντική είναι εδώ η εκτενής και μεθοδική επεξεργασία, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, του συνόλου των ρυθμίσεων της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (ν. 2532/1997) και η κριτική παρουσίαση και συστηματική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων.

- Αντιμετωπίζει τα σοβαρά δογματικά και πρακτικά προβλήματα, που δημιουργεί η νομοθετική ρύθμιση της καταδολίευσης των δανειστών με τα άρθρα 939 επ. ΑΚ σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2298/1995 (ιδίως σε σχέση με τη φύση και το περιεχόμενο του δικαιώματος για διάρρηξη και τα αποτελέσματα της τελευταίας).

Ο δεύτερος τόμος του έργου (2005) περιλαμβάνει σε 630 σελίδες αναπτύξεις για δύο από τις συχνότερα καταρτιζόμενες στη συναλλακτική ζωή συμβάσεις, τη μίσθωση πράγματος και τη σύμβαση έργου.

Στο πλαίσιο αυτό ο συγγραφέας, μεταξύ άλλων:

-Διαπραγματεύεται και προτείνει λύσεις σε πολλά αμφιλεγόμενα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την ευρύτατα διαδεδομένη στην πράξη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

—-Αντιμετωπίζει με εκτενείς αναπτύξεις τα ζητήματα προστασίας της οικογενειακής στέγης σε περίπτωση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης (ΑΚ 1393).

-Υποστηρίζει, με διεξοδική ανάλυση, την εφαρμογή των άρθρων 614-617 ΑΚ στις επαγγελματικές μισθώσεις, σε αντίθεση με τη σχετική άποψη της νομολογίας.

- Διαπραγματεύεται μεθοδικά τα ζητήματα που ανακύπτουν σε σχέση με τη σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της «αντιπαροχής», προτείνοντας δογματικά θεμελιωμένες λύσεις

Περισσότερα
 1. CaptainBook

  Ειδικό ενοχικό δίκαιο

  Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

 2. Plus4u

  ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΙΙ

  Παράδοση 4 έως 10 ημέρες

 3. Books2u

  Ειδικό ενοχικό δίκαιο

  Παράδοση 1 έως 3 ημέρες

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα με βάση τα επιλεγμένα φίλτρα

Ακύρωση όλων των φίλτρων

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Μοιράσου την εμπειρία σου!

Γράψε μια αξιολόγηση για το Ειδικό ενοχικό δίκαιο και βοήθησε σημαντικά τους άλλους χρήστες!

Αξιολόγησε το προϊόν

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Περισσότερες κατηγορίες

Δίκαιο - Δικαιώματα

Επιστήμες