Skroutz.gr

Τυπολογίες αφιερωμένης ζωής στη δυτική παράδοση

Περίληψη

Mονογραφία εισαγωγικού χαρακτήρα στην πνευματικότητα και στην κανονιστική δομή των κυριότερων μορφών αφιερωμένης ζωής της δυτικής παράδοσης και γενική εισαγωγή της ιστορικής διαδρομής και των στοιχείων που διαμόρφωσαν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις περί αφιερωμένης ζωής στη χριστιανική Δύση.

Περιεχόμενα:

Συντμήσεις-Βραχυγραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
Στοιχεία πνευματικής και θεολογικής θεώρησης της αφιερωμένης ζωής
1. Από τη βιβλική παράδοση
2. Ριζοσπαστική απόρροια της καινής ζωής του βαπτισμένου
3. Προς την τέλεια αγάπη μέσω των ευαγγελικών συμβουλών
4. Η αφιέρωση ως έκφραση της φύσης της Εκκλησίας
5. Κάλεσμα αναζήτησης του Θεού
6. Οι φάσεις που διέτρεξε η θεολογία και η πνευματικότητα της αφιερωμένης ζωής μετά τη Σύνοδο
7. Η μετασυνοδική παραίνεση Vita consecrata του 1996 μετά τη Σύνοδο των Επισκόπων του 1994 για την αφιερωμένη ζωή και την αποστολή της στην Εκκλησία και στον κόσμο
8. Προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας

Συνοπτική ιστορική εξέλιξη του δυτικού μοναχισμού
1. Η πρωτοχριστιανική ποικιλομορφία. Αναχωρητισμός και κοινόβιο
2. Η μοναστική εμπειρία στη Δύση έως τον άγιο Βενέδικτος
3. Η περίοδο της ειδολογικής μονοτροπίας
4. Οι κομβικές μεταρρυθμίσεις του 11ου-13ου αι.
5. Σύντομη αναφορά στο γυναικείο μοναχισμό
6. Ανακατατάξεις και πολυτροπία τους 14ο-19ο αι.
Η απαλλαγή (exemptio) των μοναχών από την εξουσία των Επισκόπων
Η νομοκανονική πρόσληψη της αφιερωμένης ζωής
Βιβλιογραφία

π. Λέων M. Κισκίνης Osb
Ο Άγιος Βενέδικτος και ο Βενεδικτίνειος Μοναχισμός
Αντί προλόγου
1. O άγιος Βενέδικτος και η εποχή του
1.1 Ένας Πάπας βιογράφος
1.2 "Επιθυμώντας να αρέσει μόνο στον Θεό"
1.3 Από την ερημιτική στην κοινοβιακή ζωή: το Montecassino
1.4 Η φωτεινή οδός του Αγ. Βενεδίκτου και του λατινικού μοναχισμού
2.Ο Κανόνας και η πνευματικότητά του
2.1 Η σύνταξη του βενεδικτίνειου κώδικα
2.2 Σύνοψη μυστική του Ευαγγελίου
2.3 Σοφή ισορροπία
3.Η ρύθμιση της βενεδικτίνειας ζωής
3.1 Μοναχικότητα και κοινωνικότητα
3.2 Η αρμονική δόμηση της κοινότητας
3.3 "Opus Dei": Το Έργο του Θεού
4.Η βενεδικτίνεια πρόταση ζωής και η επικαιρότητά της
4.1 Ζώντας στην παρουσία του Θεού
4.2 "Ora et labora": προσευχή και εργασία
4.3 H "discretio": το δώρο της διάκρισης
4.4 "Pax benedictina": η βενεδικτίνεια ειρήνη
4.5 H "stabilitas" και η τάξη
4.6 Τι εννοεί ως "κοινότητα" ο άγιος Βενέδικτος
5.Ο βενεδικτίνειος μοναχισμός χτες και σήμερα
5.1 "Cruce, libro et aratro": η συμβολή στην ενότητα της Ευρώπης
5.2 Όχι μόνο άνδρες: ο γυναικείος μοναχισμός
5.3 Η σημερινή οργάνωση των μοναστηριών
6. Επίλογος
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Καρθουσιανοί
1. Η κοινότητα του αγίου Bruno-Η Grand Chartreuse και η εξάπλωσή της
2. Το καρθουσιανό χάρισμα
3. Στοιχεία του καρθουσιανού μοναχισμού
4. Λατρευτική ζωή
5. Ακτημοσύνη και μονιμότητα
6. Σύμβολα, αρχιτεκτονική, ένδυση
7. Οι Καρθουσιανές μοναχές
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Κισκερκιανοί
1. Η ίδρυση του Citeaux
2. Τα κυριότερα στοιχεία της κισκερκιανής μεταρρύθμισης
3. Συνήθειες και καθημερινή ζωή
4. Πνευματικότητα
5. Ο εκφραστικός συμβολισμός
6. Η μεταρρύθμισης των Τραππιστών
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Καρμηλίτες
1. Το όρος Κάρμηλο
2. Το Τάγμα των Αδελφών της Μακαρίας Αεπαρθένου Μαρίας του Όρους Κάρμηλου
3. Οι ανυπόδηροι Καρμηλίτες
4. Η αγία Θηρεσία της Άβιλα και ο άγιος Ιωάννης του Σταυρού
5. Ο τρόπος αφιερωμένης ζωής των Καρμηλιτών
6. Ο προφήτης Ηλίας και η Θετόκος στην καρμηλιτική πνευματικότητα
7. Οι Καρμηλίτισσες
Βιβλιογραφία

π. Rosario Scognamiglio op
Δομινικανοί
Εισαγωγικά
1. Η εποχή του αγίου Δομίνικου και η κλήση του
1.1 Το ιστορικό πλαίσιο
1.2 Ο Βίος του αγίου Δομίνικου
1.2.1 Ο πηγές
1.2.2 Οικογένεα και παιδικά χρόνια
1.2.3 Σπουδές στην Palencia
1.2.4 Κοινοβιακή ζωή στην Osma
1.2.5 Η φιλία του με τον Diego
1.2.6 Νέος τρόπος κηρύγματος του Ευαγγελίου
2. Ίδρυση, εξάπλωση κα οργάνωση του Δομινικανού Τάγματος
2.1 Πρώτη φάση: η sancta praedicatio
2.2 Δεύτερη φάση: η επίσημη έγκριση από τον Πάπα
2.3 Τρίτη φάση: η εξάπλωση του Τάγματος
2.4 Τέταρτη φάση: η διοργάνωση
3. Πνευματικές όψεις του Δομινικανού Τάγματος
3.1 Πνευματικές αρχές του Τάγματος των Δομινικανών
3.1.1 Προτεραιότητα του κηρύγματος
3.1.2 Κήρυγμα και ιεροσύνη
3.1.3 Κήρυγμα και διδασκαλία
3.1.4 Κοινοβιακή ζωή και μοναχικοί όρκοι
3.1.5 Μοναστικές συνήθειες
3.1.6 Ενόραση και μελέτη
3.1.7 Θεοκεντρικά και Θεομητορικά στοιχεία
Βιβλιογραφία

Αδελφές Δομινικανίδες Ι. Μονής Αγ. Αικατερίνης Σαντορίνης
Ιστορία, Ζωή και Πνευματικότητα των Μοναζουσών Αδελφών Δομινικανιδών
1. Κοινοβιακή ζωή
2. Το άβατο
3. Ενόραση
4. Επίκεντρο της κοινοβιακής ζωής: ο Λόγος του Θεού και η Θεία Ευχαριστία
5. Η λειτουργική ζωή
6. Εργασία

π. Paolino Zilio ofm cap.
Οι Φραγκισκανοί - Προέλευση και Ιστορική Εξέλιξη
Α. Μεθοδολογικός πρόλογος
1. Χώρος έρευνας
2. Προοπτική προσέγγισης
3. Ερμηνευτικά κριτήρα
4. Ερμηνευτική προβληματική
Β. Βιογραφικό προφίλ του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
1. Η θεϊκή κλήση του Φραγκίσκου για την "ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του Ευαγγελίου"
α. Η θεϊκή αποκάλυψη: "η ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
β. Η εκκλησιαστική-παπική έγκριση της "ζωής σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
γ. Η "ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου" με αδελφοσύνη, ελαχιστότητα και αποστολική δράση
2. Η κοινοτική εμπειρία του Φραγκίσκου για "τη ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
α. Το ''Τάγμα των Ελασσόνων αδελφών''
β. Ο ''Κανόνας του Τάγματος''
3. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης ως προσωπική αρχή του κανόνα για τη ζωή σύμφωνα με τρόπο του αγίου Ευαγγελίου
Γ. Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ''πρωταρχική μορφή'' του φραγκισκανού Τάγματος
1. Η ατομική πνευματική εμπειρία του Φραγκίσκου της Ασίζης
2. Η κοινοτική πνευματική εμπειρία του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
3. Χαρακτηριστικά της πρωταρχικής μορφής του φραγκισκανού Τάγματος
Δ. Η ''ιστορική μορφή'' του φραγκισκανού Τάγματος
1. Το πρώτο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
α. Η περίοδος της θεσμικής εδραίωσης (1226-1517)
Ζηλωτές και Πνευματικοί
Μεταρρυθμίσεις για την ''κανονική Τήρηση'' μέσα στην
''Κοινότητα του Τάγματος''
Η ένωση-διαίρεση του 1517
Μια συνολική εικόνα της πρώτης φάσης εξέλιξης
β. Η περίοδος της καταστάλαξης του Τάγματος σε φραγκισκανές
οικογένειες: από το 1517 έως την ανανέωση της Β' Βατικανής (1962-1965)
Οι Ελάσσονες Κοινοβιακοί Αδελφοί
Οι Ελάσσονες Αδελφοί Οσσερβαντίνοι
Οι Ελάσσονες Αδελφοί Καπουκίνοι
Μια συνολική εικόνα της δεύτερης φάσης εξέλιξης
2. Το Δεύτερο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
α. Αρχικά χαρακτηριστικά
β. Η ιστορική εξέλιξη
Οι δυο οριστικοί κανόνες
Σε συνέχεια με το πνεύμα των απαρχών
3. Το Τρίτο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
Α. Αρχικά χαρακτηριστικά: το Τάγμα των αδελφών της Μετάνοιας
Β. Το Τρίτο ''κοσμικό'' Φραγκισκανό Τάγμα
Γ. Το Τρίτο ''Κανονικό'' Φραγκισκανό Τάγμα
Επίλογος
Βιβλιογραφία

π. Θεόδωρος Κοντίδης sj
Ο Άγιος Ιγνάτιος και το Τάγμα των Ιησουιτών
1. Η ζωή και η πνευματική πορεία του αγίου Ιγνατίου Λογιόλα
1.1 Το ιστορικό πλαίσιο
1.2 Τα νεανικά χρόνια
1.3 Η μεταστροφή
1.4 Η δεύτερη μεταστροφή
1.5 Να βοηθήσει τις ψυχές
1.6 Στο Παρίσι
1.7 Στη Ρώμη
1.8 Γενικός Ηγούμενος
2. Οι Πνευματικές Ασκήσεις
2.1 Αρχή και Θεμέλιο
2.2 Η πρώτη εβδομάδα
2.3 Η δεύτερη εβδομάδα
2.4 Η Τρίτη εβδομάδα
2.5 Η τέταρτη εβδομάδα
3. Οι κανονισμοί και το Καταστατικό του Τάγματος των Ιησουιτών
3.1 Το Καταστατικό
Βιβλιογραφία

Επίλογος

Περισσότερα
0
0
Αξιολόγησε το προϊόν Ρώτησε για το βιβλίο
Προσθήκη στα αγαπημένα menu Τυπολογίες αφιερωμένης ζωής στη δυτική παράδοση

Τυπολογίες αφιερωμένης ζωής στη δυτική παράδοση

Mονογραφία εισαγωγικού χαρακτήρα στην πνευματικότητα και στην κανονιστική δομή των κυριότερων μορφών αφιερωμένης ζωής της δυτικής παράδοσης και γενική εισαγωγή της ιστορικής διαδρομής και των στοιχείων που διαμόρφωσαν τις ιδέες και τις πεποιθήσεις περί αφιερωμένης ζωής στη χριστιανική Δύση.

Περιεχόμενα:

Συντμήσεις-Βραχυγραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
Στοιχεία πνευματικής και θεολογικής θεώρησης της αφιερωμένης ζωής
1. Από τη βιβλική παράδοση
2. Ριζοσπαστική απόρροια της καινής ζωής του βαπτισμένου
3. Προς την τέλεια αγάπη μέσω των ευαγγελικών συμβουλών
4. Η αφιέρωση ως έκφραση της φύσης της Εκκλησίας
5. Κάλεσμα αναζήτησης του Θεού
6. Οι φάσεις που διέτρεξε η θεολογία και η πνευματικότητα της αφιερωμένης ζωής μετά τη Σύνοδο
7. Η μετασυνοδική παραίνεση Vita consecrata του 1996 μετά τη Σύνοδο των Επισκόπων του 1994 για την αφιερωμένη ζωή και την αποστολή της στην Εκκλησία και στον κόσμο
8. Προκλήσεις της τελευταίας δεκαετίας

Συνοπτική ιστορική εξέλιξη του δυτικού μοναχισμού
1. Η πρωτοχριστιανική ποικιλομορφία. Αναχωρητισμός και κοινόβιο
2. Η μοναστική εμπειρία στη Δύση έως τον άγιο Βενέδικτος
3. Η περίοδο της ειδολογικής μονοτροπίας
4. Οι κομβικές μεταρρυθμίσεις του 11ου-13ου αι.
5. Σύντομη αναφορά στο γυναικείο μοναχισμό
6. Ανακατατάξεις και πολυτροπία τους 14ο-19ο αι.
Η απαλλαγή (exemptio) των μοναχών από την εξουσία των Επισκόπων
Η νομοκανονική πρόσληψη της αφιερωμένης ζωής
Βιβλιογραφία

π. Λέων M. Κισκίνης Osb
Ο Άγιος Βενέδικτος και ο Βενεδικτίνειος Μοναχισμός
Αντί προλόγου
1. O άγιος Βενέδικτος και η εποχή του
1.1 Ένας Πάπας βιογράφος
1.2 "Επιθυμώντας να αρέσει μόνο στον Θεό"
1.3 Από την ερημιτική στην κοινοβιακή ζωή: το Montecassino
1.4 Η φωτεινή οδός του Αγ. Βενεδίκτου και του λατινικού μοναχισμού
2.Ο Κανόνας και η πνευματικότητά του
2.1 Η σύνταξη του βενεδικτίνειου κώδικα
2.2 Σύνοψη μυστική του Ευαγγελίου
2.3 Σοφή ισορροπία
3.Η ρύθμιση της βενεδικτίνειας ζωής
3.1 Μοναχικότητα και κοινωνικότητα
3.2 Η αρμονική δόμηση της κοινότητας
3.3 "Opus Dei": Το Έργο του Θεού
4.Η βενεδικτίνεια πρόταση ζωής και η επικαιρότητά της
4.1 Ζώντας στην παρουσία του Θεού
4.2 "Ora et labora": προσευχή και εργασία
4.3 H "discretio": το δώρο της διάκρισης
4.4 "Pax benedictina": η βενεδικτίνεια ειρήνη
4.5 H "stabilitas" και η τάξη
4.6 Τι εννοεί ως "κοινότητα" ο άγιος Βενέδικτος
5.Ο βενεδικτίνειος μοναχισμός χτες και σήμερα
5.1 "Cruce, libro et aratro": η συμβολή στην ενότητα της Ευρώπης
5.2 Όχι μόνο άνδρες: ο γυναικείος μοναχισμός
5.3 Η σημερινή οργάνωση των μοναστηριών
6. Επίλογος
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Καρθουσιανοί
1. Η κοινότητα του αγίου Bruno-Η Grand Chartreuse και η εξάπλωσή της
2. Το καρθουσιανό χάρισμα
3. Στοιχεία του καρθουσιανού μοναχισμού
4. Λατρευτική ζωή
5. Ακτημοσύνη και μονιμότητα
6. Σύμβολα, αρχιτεκτονική, ένδυση
7. Οι Καρθουσιανές μοναχές
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Κισκερκιανοί
1. Η ίδρυση του Citeaux
2. Τα κυριότερα στοιχεία της κισκερκιανής μεταρρύθμισης
3. Συνήθειες και καθημερινή ζωή
4. Πνευματικότητα
5. Ο εκφραστικός συμβολισμός
6. Η μεταρρύθμισης των Τραππιστών
Βιβλιογραφία

π. Ιωάννης Ασημάκης
Καρμηλίτες
1. Το όρος Κάρμηλο
2. Το Τάγμα των Αδελφών της Μακαρίας Αεπαρθένου Μαρίας του Όρους Κάρμηλου
3. Οι ανυπόδηροι Καρμηλίτες
4. Η αγία Θηρεσία της Άβιλα και ο άγιος Ιωάννης του Σταυρού
5. Ο τρόπος αφιερωμένης ζωής των Καρμηλιτών
6. Ο προφήτης Ηλίας και η Θετόκος στην καρμηλιτική πνευματικότητα
7. Οι Καρμηλίτισσες
Βιβλιογραφία

π. Rosario Scognamiglio op
Δομινικανοί
Εισαγωγικά
1. Η εποχή του αγίου Δομίνικου και η κλήση του
1.1 Το ιστορικό πλαίσιο
1.2 Ο Βίος του αγίου Δομίνικου
1.2.1 Ο πηγές
1.2.2 Οικογένεα και παιδικά χρόνια
1.2.3 Σπουδές στην Palencia
1.2.4 Κοινοβιακή ζωή στην Osma
1.2.5 Η φιλία του με τον Diego
1.2.6 Νέος τρόπος κηρύγματος του Ευαγγελίου
2. Ίδρυση, εξάπλωση κα οργάνωση του Δομινικανού Τάγματος
2.1 Πρώτη φάση: η sancta praedicatio
2.2 Δεύτερη φάση: η επίσημη έγκριση από τον Πάπα
2.3 Τρίτη φάση: η εξάπλωση του Τάγματος
2.4 Τέταρτη φάση: η διοργάνωση
3. Πνευματικές όψεις του Δομινικανού Τάγματος
3.1 Πνευματικές αρχές του Τάγματος των Δομινικανών
3.1.1 Προτεραιότητα του κηρύγματος
3.1.2 Κήρυγμα και ιεροσύνη
3.1.3 Κήρυγμα και διδασκαλία
3.1.4 Κοινοβιακή ζωή και μοναχικοί όρκοι
3.1.5 Μοναστικές συνήθειες
3.1.6 Ενόραση και μελέτη
3.1.7 Θεοκεντρικά και Θεομητορικά στοιχεία
Βιβλιογραφία

Αδελφές Δομινικανίδες Ι. Μονής Αγ. Αικατερίνης Σαντορίνης
Ιστορία, Ζωή και Πνευματικότητα των Μοναζουσών Αδελφών Δομινικανιδών
1. Κοινοβιακή ζωή
2. Το άβατο
3. Ενόραση
4. Επίκεντρο της κοινοβιακής ζωής: ο Λόγος του Θεού και η Θεία Ευχαριστία
5. Η λειτουργική ζωή
6. Εργασία

π. Paolino Zilio ofm cap.
Οι Φραγκισκανοί - Προέλευση και Ιστορική Εξέλιξη
Α. Μεθοδολογικός πρόλογος
1. Χώρος έρευνας
2. Προοπτική προσέγγισης
3. Ερμηνευτικά κριτήρα
4. Ερμηνευτική προβληματική
Β. Βιογραφικό προφίλ του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
1. Η θεϊκή κλήση του Φραγκίσκου για την "ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του Ευαγγελίου"
α. Η θεϊκή αποκάλυψη: "η ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
β. Η εκκλησιαστική-παπική έγκριση της "ζωής σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
γ. Η "ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου" με αδελφοσύνη, ελαχιστότητα και αποστολική δράση
2. Η κοινοτική εμπειρία του Φραγκίσκου για "τη ζωή σύμφωνα με τον τρόπο του αγίου Ευαγγελίου"
α. Το ''Τάγμα των Ελασσόνων αδελφών''
β. Ο ''Κανόνας του Τάγματος''
3. Ο Φραγκίσκος της Ασίζης ως προσωπική αρχή του κανόνα για τη ζωή σύμφωνα με τρόπο του αγίου Ευαγγελίου
Γ. Ο άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, ''πρωταρχική μορφή'' του φραγκισκανού Τάγματος
1. Η ατομική πνευματική εμπειρία του Φραγκίσκου της Ασίζης
2. Η κοινοτική πνευματική εμπειρία του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης
3. Χαρακτηριστικά της πρωταρχικής μορφής του φραγκισκανού Τάγματος
Δ. Η ''ιστορική μορφή'' του φραγκισκανού Τάγματος
1. Το πρώτο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
α. Η περίοδος της θεσμικής εδραίωσης (1226-1517)
Ζηλωτές και Πνευματικοί
Μεταρρυθμίσεις για την ''κανονική Τήρηση'' μέσα στην
''Κοινότητα του Τάγματος''
Η ένωση-διαίρεση του 1517
Μια συνολική εικόνα της πρώτης φάσης εξέλιξης
β. Η περίοδος της καταστάλαξης του Τάγματος σε φραγκισκανές
οικογένειες: από το 1517 έως την ανανέωση της Β' Βατικανής (1962-1965)
Οι Ελάσσονες Κοινοβιακοί Αδελφοί
Οι Ελάσσονες Αδελφοί Οσσερβαντίνοι
Οι Ελάσσονες Αδελφοί Καπουκίνοι
Μια συνολική εικόνα της δεύτερης φάσης εξέλιξης
2. Το Δεύτερο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
α. Αρχικά χαρακτηριστικά
β. Η ιστορική εξέλιξη
Οι δυο οριστικοί κανόνες
Σε συνέχεια με το πνεύμα των απαρχών
3. Το Τρίτο φραγκισκανό Τάγμα στην ιστορική του εξέλιξη
Α. Αρχικά χαρακτηριστικά: το Τάγμα των αδελφών της Μετάνοιας
Β. Το Τρίτο ''κοσμικό'' Φραγκισκανό Τάγμα
Γ. Το Τρίτο ''Κανονικό'' Φραγκισκανό Τάγμα
Επίλογος
Βιβλιογραφία

π. Θεόδωρος Κοντίδης sj
Ο Άγιος Ιγνάτιος και το Τάγμα των Ιησουιτών
1. Η ζωή και η πνευματική πορεία του αγίου Ιγνατίου Λογιόλα
1.1 Το ιστορικό πλαίσιο
1.2 Τα νεανικά χρόνια
1.3 Η μεταστροφή
1.4 Η δεύτερη μεταστροφή
1.5 Να βοηθήσει τις ψυχές
1.6 Στο Παρίσι
1.7 Στη Ρώμη
1.8 Γενικός Ηγούμενος
2. Οι Πνευματικές Ασκήσεις
2.1 Αρχή και Θεμέλιο
2.2 Η πρώτη εβδομάδα
2.3 Η δεύτερη εβδομάδα
2.4 Η Τρίτη εβδομάδα
2.5 Η τέταρτη εβδομάδα
3. Οι κανονισμοί και το Καταστατικό του Τάγματος των Ιησουιτών
3.1 Το Καταστατικό
Βιβλιογραφία

Επίλογος

Περισσότερα

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις

Μοιράσου την εμπειρία σου!

Γράψε μια αξιολόγηση για το Τυπολογίες αφιερωμένης ζωής στη δυτική παράδοση και βοήθησε σημαντικά τους άλλους χρήστες!

Αξιολόγησε το προϊόν

Άλλα βιβλία του συγγραφέα

Περισσότερες κατηγορίες

Θρησκεία - Θεολογία

Θρησκείες - Μεταφυσική