Συγγραφείς

Ιωάννης Γαλαντόμος

Ιωάννης Γαλαντόμος

Ο Ιωάννης Γαλαντόμος είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικης Σχολής του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γλωσσολογία του ίδιου τμήματος και ιδρύματος. Το 2009 αναγορεύτηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ το 2010 εκλέχτηκε μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του λέκτορα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην εφαρμοσμένη (γνωστική) γλωσσολογία, στη διδακτική του λεξιλογίου μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας και στη διγλωσσία.

Τα 1 βιβλία του συγγραφέα