Συγγραφείς

Tom Geller

Tom Geller

Ο Tom Geller βρίσκεται στο δίκτυο για πάνω από είκοσι χρόνια και δημιουργεί ιστοσελίδες από το 1995. Άρχισε να χρησιμοποιεί το Drupal το 2007, και σήμερα το χρησιμοποιεί για να συντηρεί την ιστοθέση του tomgeller.com. Είναι συγγραφέας και παρουσιαστής εκπαιδευτικού βίντεο διάρκειας πάνω από 15 ώρες, έχει δώσει μαθήματα σε κολέγια και σε εταιρείες και έχει παρουσιάσει το Drupal σε συνέδρια και σε ιδιωτικούς πελάτες. Σαν εκπαιδευτής έχει κάνει παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις σαν τα ISPCon, Macworkd Expo και Cosumer Electronics Show. Μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο Oberlin, Ohio και στο San Fransicso, California.

Τα 1 βιβλία του συγγραφέα