Συγγραφείς

Λίνα Δωρή

Λίνα Δωρή

Η Λίνα Δωρή γεννήθηκε στο Rio de Janeiro της Βραζιλίας στις 4-12-1956. Κάτοχος πτυχίου της Παντείου και μεταπτυχιακών τίτλων για Διεθνείς Σχέσεις και ΕΟΚ (Universite de Nice, France - Institute European des Hautes Etudes Internationales).