Συγγραφείς

Απόστολος Α. Μπάλλας

Απόστολος Α. Μπάλλας

Ο Απόστολος Μπάλλας έλαβε το 1986 το πτυχίο του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στη συνέχεια το MSc in Accounting and Finance στη London School of Economics (LSE). Το 1991 έλαβε το διδακτορικό του στη London Business School (LBS). Το θέμα της διδακτορικής του διατριβής ήταν η αποτίμηση επιχειρήσεων με τη χρήση λογιστικών δεδομένων. Δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο ALBA. Τη χρονική περίοδο 2006-2011 διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο ΟΠΑ διδάσκει ως Αναπληρωτής Καθηγητής σε προπτυχιακό επίπεδο Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λογιστική Κόστους κι Ελεγκτική, ενώ σε μεταπτυχιακό επίπεδο Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Διοικητική Λογιστική κι Ελεγκτική. Έχει δημοσιεύσει σειρά άρθρων σε θέματα της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών, ιστορίας της λογιστικής, χρηματοοικονομικής λογιστικής σε γνωστά διεθνή περιοδικά. Επιπλέον είναι μέλος του Editorial Board του European Accounting Review κι έχει διατελέσει κριτής ερευνητικών δοκιμίων σε αντίστοιχα περιοδικά. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικονομική ανάλυση της αγοράς ελεγκτικών υπηρεσιών, τα συστήματα ελέγχου διοίκησης και τη λογιστική του δημοσίου τομέα. Ο Απόστολος Μπάλλας έχει διατελέσει σύμβουλος ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων ενώ πρόσφατα ήταν μέλος της ομάδας έργου τεχνικής υποστήριξης για Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Τα 6 βιβλία του συγγραφέα