Συγγραφείς

Micha Brumlik

Micha Brumlik

O Micha Brumlik γεννήθηκε το 1947 στο Νταβός της Ελβετίας. Σπούδασε Παιδαγωγική και Φιλοσοφία και σήμερα είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης. Η ερευνητική του εργασία αφορά τα πεδία της Παιδαγωγικής, της Ηθικής, του Εκκοινωνισμού καθώς και της Φιλοσοφίας της Θρησκείας.
Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία: "Schrift, Wort, Ikone. Wege aus den Bilderverbot" (1994)· "Kein Weg als Deutscher und Jude. Eine bundesrepublikanische Erfahrung" (1996)· "Vernunft und Offenbarung. Religionsphilosophische Versuche" (2000)· "Deutscher Geist und Judenhass. Das Verhaltnis des philosophischen Idealismus zun Judentum" (2000)· "Aus Katastrophen lernen. Grundlagen zeitgeschichtlicher Bildung in menschenrechtlicher Absicht" (2004)· "Sigmund Freud. Der Denker des 20. Jahrunderts" (2006).

Τα 1 βιβλία του συγγραφέα