Συγγραφείς

Βασίλειος Χ. Κελεσίδης

Βασίλειος Χ. Κελεσίδης

O Βασίλειος Χ. Κελεσίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου ξεκίνησε το 2000. Διδάσκει τα αντικείμενα γεωτρήσεις υδρογονανθράκων και τις αβαθείς γεωτρήσεις, ενώ παράλληλα διδάσκει ρευστομηχανική καλύπτοντας ροές Νευτώνειων και μη Νευτώνειων ρευστών. Στο εργαστήριο Τεχνικής Γεωτρήσεων και Ρευστομηχανικής υλοποιείται έρευνα για φαινόμενα ροής κατά την εκτέλεση των γεωτρήσεων, γίνονται μελέτες για ανάπτυξη ρευστών και προσθέτων γεώτρησης, για μεταφορά τριμμάτων γεωτρήσεων, για διφασική ροή, για ρεολογικές και διηθητικές ιδιότητες πολφών, για καταστροφή σχηματισμών, για ανάλυση κλωτσημάτων (kick), σε φαινόμενα μεταφοράς,
Έχει δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Master από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Oregon (ΗΠΑ) και διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Houston (ΗΠΑ), όλα στην Χημική Μηχανική. Στο διάστημα 1986-1994 έχει ασχοληθεί με έρευνα, ανάπτυξη και διαχείριση στα τεχνικά και ερευνητικά κέντρα της μεγαλύτερης στον κόσμο εταιρείας παροχής υπηρεσιών για ανεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων (Schlumberger) στο Houston (ΗΠΑ), στο Saint Etienne (Γαλλία) και στο Cambridge (Αγγλία). Ασχολήθηκε με την δημιουργία θεωρητικών μοντέλων και πιλοτικών συστημάτων, με την επίβλεψη και εκτέλεση δοκιμών μικρής και μεγάλης κλίμακας εφαρμογής νέων τεχνικών υποστήριξης διατρήσεων, με την ανάπτυξη νέων τεχνικών ανίχνευσης υδρογονανθράκων (πατέντα), με έρευνα για βελτιστοποίηση τοποθετήσεως τσιμέντου σε γεωτρήσεις και με έρευνα για νέες τεχνικές γεωτρήσεων.