Αναστάσιος Χ. Μπάρλας - Σχολικά Βοηθήματα(26 βιβλία)

 1. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  2
  5
  2

  από 18,64 € σε 24 καταστήματα

 2. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Άλγεβρα Α΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  1
  5
  1

  από 19,98 € σε 25 καταστήματα

 3. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ γυμνασίου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  2
  5
  2

  από 14,90 € σε 27 καταστήματα

 4. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ΕΠΑ.Λ.

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  1
  5
  1

  από 15,08 € σε 19 καταστήματα

 5. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Άλγεβρα Β΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  1
  5
  1

  από 15,62 € σε 27 καταστήματα

 6. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Β' λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  1
  5
  1

  από 14,70 € σε 25 καταστήματα

 7. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Β΄δημοτικού

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

  0
  0

  από 14,85 € σε 23 καταστήματα

 8. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Α΄δημοτικού

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

  0
  0

  από 14,85 € σε 23 καταστήματα

 9. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Δ΄δημοτικού

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

  0
  0

  από 14,85 € σε 23 καταστήματα

 10. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου θετικών σπουδών

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 17,30 € σε 28 καταστήματα

 11. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄δημοτικού

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Συλλογικό έργο

  0
  0

  από 14,85 € σε 22 καταστήματα

 12. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Γεωμετρία Α΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 15,53 € σε 24 καταστήματα

 13. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Άλγεβρα Β΄ ΕΠΑ.Λ

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 18,40 € σε 18 καταστήματα

 14. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Άλγεβρα Α΄ ΕΠΑ.Λ

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 16,56 € σε 17 καταστήματα

 15. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείο: Επαναληπτικά θέματα

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 12,79 € σε 22 καταστήματα

 16. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Α΄ γυμνασίου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 13,55 € σε 26 καταστήματα

 17. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Γεωμετρία Β΄λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 12,85 € σε 28 καταστήματα

 18. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 13,99 € σε 24 καταστήματα

 19. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Γεωμετρία Α' λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 17,50 € σε 3 καταστήματα

 20. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Β΄λυκείου

  Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 16,35 € σε 3 καταστήματα

 21. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Άλγεβρα Α΄ λυκείου

  Εκδότης: Εκδόσεις Μπάρλας

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 15,00 € σε 2 καταστήματα

 22. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Γεωμετρία Β΄ λυκείου

  Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 12,88 € σε 2 καταστήματα

 23. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου

  Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  από 16,00 € σε 2 καταστήματα

 24. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου

  Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  9,00 € στο Allaboutoffice

 25. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Β΄ λυκείου

  Εκδότης: Ελληνοεκδοτική

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  6,00 € στο Allaboutoffice

 26. Προσθήκη στα αγαπημένα

  Μαθηματικά Γ΄ λυκείου

  Εκδότης: Ιδιωτική Έκδοση

  Έτος έκδοσης:

  Συγγραφείς: Αναστάσιος Χ. Μπάρλας

  0
  0

  19,90 € στο Allaboutoffice