Επιφάνειες Επίπλων(16 προϊόντα)

 1. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK023U 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK023U 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  35,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 2. Kronospan Πάγκος Κουζίνας FK002P 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας FK002P 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  33,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 3. Kronospan Πάγκος Κουζίνας FK003P 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας FK003P 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  36,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 4. Kronospan Πάγκος Κουζίνας GK217G 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας GK217G 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  45,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 5. Kronospan Πάγκος Κουζίνας U4298E 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας U4298E 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  45,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 6. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ027U

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ027U

  Μ: 100cm Π: 60cm

  38,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 7. Kronospan Πάγκος Κουζίνας U4299E 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας U4299E 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  33,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 8. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ029U 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ029U 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  38,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 9. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ095U 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ095U 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  40,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 10. Kronospan Πάγκος Κουζίνας F5527P 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας F5527P 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  33,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 11. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ026U 100x60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SΚ026U 100x60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  35,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 12. Kronospan Πάγκος Κουζίνας RΚ209S 00m*60cm

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας RΚ209S 00m*60cm

  Μ: 100cm Π: 60cm

  40,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 13. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK013U

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK013U

  Μ: 100cm Π: 60cm

  36,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 14. Kronospan Πάγκος Κουζίνας R7045S

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας R7045S

  Μ: 100cm Π: 60cm

  36,50 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 15. Kronospan Πάγκος Κουζίνας RΚ201S

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας RΚ201S

  Μ: 100cm Π: 60cm

  40,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας
 16. Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK025U

  Kronospan Πάγκος Κουζίνας SK025U

  Μ: 100cm Π: 60cm

  45,00 € στο Ξυλεμπορική Λαμίας